ui

Vítejte v živém světě, který dynamicky reaguje na vaše činy. Cokoliv zde uděláte, má vliv na realitu herního světa. Vše, co se ve hře děje, je reakcí na vaše skutky. Okradení budou hlásit zločiny představitelům zákona a vaše skutky ovlivní i ekonomiku a chování dalších postav.

Důležitá je i vaše pověst, která bude přitahovat různé obyvatele herního světa. Pokud postupujete nemilosrdně, budou vás vyhledávat lidé z podsvětí. Najít spojence bude těžké, vhodnější je s obyvateli mluvit vlídně, a získávat si tak jejich náklonnost.

Zvěsti o vašich skutcích se formou reputace budou šířit krajinou. Bude proto důletižé přemýšlet o dopadu vašich slov i činů!

Born from Ashes

Rex, Familia et Ultio

Beta Access Trailer

Weapons vs Armor

Armor & RPG

Sword Combat

Video Update #17: Cast & Cutscenes

Video Update #16: Blood, toil, tears, and sweat

Video Update #15: Crafting the Swords