rpg

Vydejte se s námi do otevřeného světa formou herního stylu Role Playing Games, ve kterém máte možnost svobodného výběru.

Hlavní postavou je Jindřich, syn kováře. S ním vstupujete do služeb šlechtice, který vám přidělí poutavé úkoly a mise. Závisí jen na vás, jak se rozhodnete postupovat. Můžete být násilný a používat spíše zbraně nebo raději zvolíte diplomacii a vyhnete se konfliktům. Mějte však na paměti, že volba každé cesty s sebou nese jiné následky a vždy existuje více způsobů, jak úkoly řešit.

Užijte si tento ohromný svět tehdejších středověkých Čech, kde vstoupíte do malebných vesnic a zapojíte se do životů zdejších lidí. Zúčastníte se hradních obležení a velkých historických bitev! V hlubokých lesích se však můžete také snadno ztratit!

Zvolte si, čím chcete být pověstní. Můžete být milosrdní a odpustit nepříteli. Můžete se stát obávaným živlem a ohrožovat ostatní obyvatele. S ohledem na vaše skutky se bude herní svět kolem vás měnit!

Video Update #18: Release

In Nomine Patris

The Future of Time Travel Technology

A Blacksmith's Tale

Of Minds, Blades & Schnapps

Great Haste Makes Great Waste

Bohemian Symphony

The Good, the Bad and the Sneaky

Rex, Familia et Ultio

The Combat System

Weapons vs Armor

Armor & RPG